Xavier Millerand

From 1742

Den yngste sonen och minst kände. Xavier går just nu sin militärutbildning och enligt hans befäl är han mycket lovande. Lika radikal som sin far om kyrkan och dess makt över folket.

Personal tools